Palvelut netissä

Tälle sivulle on koottu netissä saatavia hyödyllisiä palveluja. Näihin tutustutaan digikerhossa

Terveys
Omakanta Lääkereseptit
Omaolo Terveyspalvelut ja hoitotarpeen arviointi

Liikkuminen
Bussilinjat ja aikataulut
Bussikortti ja sen lataus
Junaliput

Muita
Pankit, e-laskut
Omavero