Kirjallisuuskerho

Kerhossa on yleensä 16-20 osallistujaa.
Kerhon oma joululounas on perinteinen syyskauden päätös. Kerholaiset osallistuvat myös muuhun
yhdistyksen toimintaan. Emme vierasta myöskään
muita kulttuurimuotoja kuten teatteria jne.

Kerholaisia on vetänyt vuodesta 2011 Maija-Riitta Koskinen ja kerhon rahastonhoitaja on Piippa Jumppanen.