Syyskokous 2020

PÖYTÄKIRJA

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS

Aika: 22.10.2020 klo 14.00, 
Paikka: Pääkirjasto Metso, Kuusi-sali, Pirkankatu 2, Tampere
Ilmoittautumiset ja kahvit klo 12.30
Kahvin jälkeen terveyst.tri Varpu Lipposen luento aiheesta Onnistunut vanhuus.


1. Kokouksen avaus

Yhdistyksen puheenjohtaja Marja Civill avasi kokouksen.


2. Kokouksen järjestäytyminen

Puheenjohtaja Marja Civill kutsui kokouksen puheenjohtajaksi kunniapuheenjohtaja Juha Salosen. Sihteeriksi valittiin Kristiina Bertin. Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Leena Brax ja Asko Brax. Päätettiin, että pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.


3. Todetaan kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu on julkaistu jäsenille 27.08.2020 postitetussa Ikälisä- jäsentiedotteessa 2/2020, sääntöjen kohta 8, LIITE 1. Nimilista osanottajista on pöytäkirjan liitteenä, LIITE 2.


4. Vahvistetaan kokouksen esityslista

Vahvistettiin esityslista, LIITE 3


5. Käsitellään ja vahvistetaan vuoden 2021 toimintasuunnitelma

Käsiteltiin ja vahvistettiin seuraavin muutoksin: Lisättiin merkkivuoden vastaanoton päivämäärä 16.10.2021 Tampereen Raatihuoneella kohtaan Yhteistilaisuudet ja jäsentilaisuudet. LIITE 4


6. Määrätään varsinaisten ja tukijäsenten jäsenmaksun suuruus ja päätetään toiminnantarkastajien palkkiosta

Päätettiin jäsenmaksun suuruudeksi 30e, yli 90v. jäsenille 17.50e. Päätettiin, että tukijäsenille ei maksua määritellä erikseen. Toiminnantarkastajien palkkio määräytyy laskun mukaan.


7. Vahvistetaan vuoden 2021 talousarvio

Vahvistettiin taloudenhoitaja Tuula Latvalan esittelemä talousarvio sellaisenaan. LIITE 5


8. Valitaan hallituksen/yhdistyksen puheenjohtaja

Valittiin yksimielisesti nykyinen pj. Marja Civill yhdistyksen puheenjohtajaksi vuodelle 2021.


9. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä ja valitaan hallituksen jäsenet

Päätettiin hallituksen jäsenten lukumääräksi 1+8, puheenjohtaja ja kahdeksan jäsentä.

Hallitukseen valittiin edelleen Riitta Aaltonen, Mailis Appelström, Kristiina Bertin, Saara Heikkilä, Tuula Latvala ja Ilkka Salonen. Erovuorossa olevan Tarja Virkin sijalle valittiin Irene Lankinen.


10. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja näille varahenkilöt

Varsinaisiksi toiminnantarkastajaksi valittiin Mikko Ruuskanen ja Kari Kivisaari sekä varalle Pentti Suvanto ja Jorma Kivimaa.


11. Nimetään ehdokkaat piirihallitukseen

Päätettiin ehdottaa piirin syyskokoukselle yhdistyksen vpj, piirin sihteeri Hilkka Kalliota piirihallituksen jäseneksi.


12. Yhdistyksen asiamiehen valinta liittokokousedustajaksi liiton XXVII liittokokoukseen etäyhteyksinä sekä asiamiehelle varahenkilö.

Valittiin Hilkka Kallio yhdistyksen asiamieheksi liitokokousedustajana ja valtuutettiin hänet käyttämään yhdistyksen neljää ääntä. Varalle valittiin Rainer Hirvonen Akaasta.


13. Nimetään yhdistyksen ilmoituslehdet

Päätettiin, että yhdistyksen ilmoituslehdet ovat Ikälisä ja Aamulehden sunnuntainumeron senioriyhdistyksen palsta.


14. Käsitellään aloitteet

Todettiin, että aloitteita ei ollut.


15. Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja Juha Salonen päätti kokouksen klo 14.55.