Edunvalvonta

Jäsenyytesi on meille, koko liitolle, tärkeä. Vaikka et itse osallistuisi aktiivisesti edunvalvontatyöskentelyyn, jäsenenyytesi kasvattaa joukkoamme ja sen myötä painoarvoamme, kun pyrimme vaikuttamaan meitä kaikkia koskeviin asioihin.

Tampereella:

Vanhusneuvoston jäseniä yhdistyksestämme ovat Juha Salonen vpj, Tuija-Leena Juutilainen ja Maija-Liisa Nikki.

Eläkeläisvaltuuston jäseninä ovat Marja Civill, Eira Möller ja Marja Kujansuu


Yhdistyksemme on edustettuna tamperelaisten eläkeläisjärjestöjen 3-Ely:ssä. Siellä yhdistystämme edustavat Juha Salonen, Tarja Virkki ja Kaarina  Perälä.

Elonpolkuja-verkoston hallinnossa on mukana Ilkka Salonen.

Pirkanmaan piirin alueella: 

Pirkanmaan senioripiirin hallitukseen kuuluu Mailis Appelström. Piirin tiedottaja on Marja Civill. 

Pirkanmaan Kansallinen Senioripiiri on puolestaan mukana Pirkanmaan eläkeläispiiriyhdistysten neuvottelukunnassa.

Valtakunnallisesti: 

Kattojärjestömme Kansallinen senioriliitto ry valvoo jäsentensä taloudellisia ja sosiaalisia etuja valtakunnallisella tasolla. Se pyrkii tukemaan eläkeläisten ja ikäihmisten yhteiskunnallista osallistumista tasavertaisina toimijoi jana muiden väestöryhmien kanssa. Sen puheenjohtajana on yhdistyksestämme Anneli Taina ja valtuustossa on Juha Salonen

Senioriliitto on neljänneksi suurin kuudesta eläkeläisjärjestöstä, jotka ovat perustaneet yhteistoimintaelimekseen edunvalvonnassa Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU RY:n

Yhteistyö

Yhdistyksemme tekee yhteistyötä monien tahojen kanssa. Olemme järjestämässä ja osallistumassa monenlaisiin tapahtumiin 3-Elyn, Elonpolkuja verkoston ja kaupungin muiden toimijoiden kanssa.