Edunvalvonta

Jäsenyytesi on meille, koko liitolle, tärkeä. Vaikka et itse osallistuisi aktiivisesti edunvalvontatyöskentelyyn, jäsenenyytesi kasvattaa joukkoamme ja sen myötä painoarvoamme, kun pyrimme vaikuttamaan meitä kaikkia koskeviin asioihin.

Tampereella toimimme Vanhusneuvostossa, Eläkeläisvaltuustossa, Elonpolkuja-verkostossa sekä kolmen suurimman eläkeläisjärjestön yhteistoimintaelimessä 4-Elyssä.

Pirkanmaalla toimimme Pirkanmaan senioripiirin hallituksessa. Pirkanmaan Kansallinen Senioripiiri on puolestaan mukana Pirkanmaan eläkeläispiiriyhdistysten neuvottelukunnassa.

Valtakunnallisesti toimimme kattojärjestömme Kansallinen senioriliitto ry:n valtuustossa. Senioriliitto valvoo jäsentensä taloudellisia ja sosiaalisia etuja valtakunnallisella tasolla. Se pyrkii tukemaan eläkeläisten ja ikäihmisten yhteiskunnallista osallistumista tasavertaisina toimijoina muiden väestöryhmien kanssa.

Senioriliitto on neljänneksi suurin kuudesta eläkeläisjärjestöstä, jotka ovat perustaneet yhteistoimintaelimekseen edunvalvonnassa Eläkeläisliittojen etujärjestö PEETU RY:n

Edunvalvontaan osallistuvat yhdistyksemme henkilöiden nimet löytyvät Hallitus ja toimihenkilöt osiosta.