Vuosikertomus

 Tampereen kansalliset seniorit ry


Vuosikertomus 2022

                                        

1. Yleistä


Vuosi 2022 oli yhdistyksen 51. toimintavuosi

Tampereen kansalliset seniorit ry on sääntöjensä mukaisesti toiminut tamperelaisten ikäihmisten edunvalvojana, yhdyssiteenä ja yhteenkuuluvaisuuden tunteen lujittajana. Yhdistys tukee ja edistää jäsenten henkistä ja fyysistä hyvinvointia. Jäsenet toimivat aktiivisesti luottamushenkilöinä kaupungin ja seurakuntien elimissä. Yhteistyö muiden Tampereella toimivien eläkeläisjärjestöjen kanssa toteutuu eri yhteistyöelimien kautta.

Tampereen kansalliset seniorit ry kuuluu jäsenenä Kansalliseen senioriliittoon ja sen piiriorganisaatioon, Pirkanmaan kansalliseen senioripiiri ry:hyn.  

Yhdistyksellä on ollut mahdollisuus vaikuttaa edustajiensa kautta mm. kaupungin vanhusneuvostossa, eläkeläisvaltuustossa ja järjestöedustamossa


Siirryttyämme 2022 ekologisempaan tiedottamisen tapaan on viikoittaista tiedotusta hoidettu sähköpostitse lähetettävällä Viikkotiedotteella. Se on tavoittanut noin 2/3 osaa jäsenistöstä. Paperinen Senioripostia on lähetetty jäsenille, joilla ei ole käytössään sähköpostia.

Aamulehden Menot -palstalla julkaistaan sunnuntaisin viikon tapahtumatiedot Senioriyhdistykset -otsikon alla. Liiton kustantama Patina-lehti kuuluu jokaisen jäsenetuihin. Toimisto on ollut avoinna maanantaisin ja tiistaisin kolme tuntia. 


2. Jäsenistö


Jäseniä oli 31.12.2022 yhdistyksessä 774. Uusia jäseniä liittyi 171 ja poistuneita 110.


Yhdistyksemme kunniapuheenjohtaja on Juha Salonen. Kunniajäseneksi valittiin syyskokouksessa Marja Kujansuu.

 

3. Järjestötoiminta


Sääntömääräiset kokoukset

                                                                                                

Tampereen kansalliset seniorit ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 10.03.2022 ja syyskokous 8.11.2022 Pääkirjasto Metson Kuusi-salissa. Puheenjohtajana kevätkokouksessa ja syyskokouksessa toimi kunniapuheenjohtaja Juha Salonen.


        

Yhteistilaisuudet

 

Tammikuun tilaisuudet jouduttiin perumaan koronarajoitusten vuoksi.

Helmikuu

11.2. Kynttiläkirkko, missä muistettiin edellisen vuoden poisnukkuneita jäseniä.


Maaliskuu

4.3. Musiikkihartaus, Vanha kirkko

10.3. Jäsentilaisuus, vierailijana jäsenemme Jalo Virkki kertoi aiheesta Tampereen arkkitehdit ja arkkitehtuurin historia.

22.03. Vierailijana Seela Sella, tilaisuudessa myytiin arpoja, joiden tuotto lähetettiin SPR:n kautta Ukrainaan.


Huhtikuu

1.04. Musiikkihartaus


Toukokuu

5.05. Liikuntapäivä, kävelyretki


Syyskuu

14.09. Jäsentapaaminen, vierailijana Senioriliiton pj. Anneli Taina, jonka aiheena oli Ajankohtaista hyvinvointialueesta.


Lokakuu

11.10. Jäsentapaaminen, vierailijana Kuuloyhdistyksen pj. Irmeli Wilenius aiheenaan Ikäkuulo.

13.10. Kelojen 50v.-juhla Raatihuoneella


Marraskuu

2.11. – 30.11.22 Kuvataidekerho Maalikot 50v.-juhlanäyttely, kahvila Runo

8.11. Jäsentapaaminen, ympäristökouluttaja Päivi Kero PJH:sta kertoi aiheesta Arkielämän ekologisuus ja kierrätys.

9.11. Nokia Arenaan tutustuminen

23.11. Joululounas


Joulukuu

Isänmaallinen iltapäivä seurakuntakeskuksessa 7.12.2022


Tuija Kurki huolehti Vanhan kirkon tilaisuuksien musiikin tuottamisesta ja vierailevien esiintyjien hankkimisesta.


Kevätkaudella aloitettiin Seniorikahvit Kahvisalongissa Satakunnankadulla. Se kokoontui keväällä ja syksyllä joka toinen viikko. Kesäajaksi siirryttiin tapaamisiin kerran viikossa Kesäkeitaalle. Tilaisuuksissa on ollut vapaamuotoista seurustelua tai esitelmiä monenlaisista aiheista.


Konsertit

Yhdistyksen laulukuoroina toimivat naiskuoro Katajaiset ja mieskuoro Kelot. Ne ovat yhdistyksen vanhimpia kerhoja. Viime vuonna Kelot viettivät 50v.-juhliaan ja Katajaiset täyttivät 45 vuotta. Molemmat kuorot juhlivat konsertin merkeissä.

Kuorot ovat järjestäneet konsertteja myös yhdessä Tampereen seurakuntien kanssa.   


Retket, matkat ja teatterit

 Toukokuu

  17.5.22 Senioriliiton 50v.-juhlaristeily


  Elokuu

  2.08.22 Tango d’amore, Sappeen kesäteatteri

  30.8.2022 Viking Line-risteily


  Marraskuu

  2-3.11.22 Kulttuurimatka Turkuun

                       

  Retkiin ja matkoihin osallistui yhteensä 165 henkilöä.


 Teatterit


  Huhtikuu

  2.04.22 Saatana saapuu Moskovaan, TT


  Elokuu          

  24.8.22 Kuolemantanssi, TTT


  Syyskuu

  17.09.22 Anastasia-musikaali, TT


  Lokakuu

  15.10.22 Momentum-musikaali, TTT


 Marraskuu

 17.11.22 Anastasia-musikaali, TT

 19.11.22 Come from away, TTT


 Joulukuu

 17.12.22 Momentum-musikaali, TTT


 Teattereissa kävi yhteensä 124 henkilöä.


 

  

Kerhot

Vuonna 2022 perustettiin seitsemän uutta kerhoa. Kerhojen kokonaismäärä oli 28. Kerhojen tarkemmat tiedot on esitelty liitteessä nro 1.

Kerhovastaavien yhteistapaamisia järjestettiin sekä kevät- että syyskaudella.


                    

Huomionosoitukset ja muistamiset

Ansiomerkkien saajat on lueteltu liitteessä nro 2.

           


4. Yhdistyksen hallinto ja toimihenkilöt

 

Hallitus:

 

Puheenjohtaja Hilkka Kallio, sihteeri Kristiina Bertin, varapuheenjohtaja Anne Viitanen, taloudenhoitaja Tuula Latvala, jäsenrekisterinhoitaja Irene Lankinen, tiedottaja Olavi Kopponen, Saara Heikkilä, Ilona Saarinen ja Ilkka Salonen.


Hallitus kokoontui vuoden aikana 10 kertaa.


Toimikunnat ja erityistehtävät:

 

Työvaliokunta: Pj. Hilkka Kallio, Kristiina Bertin, Tuula Latvala ja Irene Lankinen

Julkaisutoimikunta: Pj. Olavi Kopponen, Hilkka Kallio, Marja Kujansuu, Irene Lankinen, Tarja Mäkinen ja Kristiina Bertin

Matkailutoimikunta: Pj. Mailis Appelström, Eija Railanmaa ja Anne Ojalehto

Nettisivujen ylläpitäjä: Jalo Virkki ja Tarja Mäkinen

Kerhojen yhdyshenkilö: Tarja Virkki ja Irene Lankinen

Teatterivastaava, seurakunta- ja RoSe-yhteyshenkilö Marja Kujansuu


Vanhusneuvosto: Pj. Juha Salonen, Marja Civill ja Ilkka Salonen

3- Ely: Pj. Anne Viitanen, Saara Heikkilä ja Kaarina Perälä

Elonpolkuja: Ilkka Salonen

Järjestöedustamo: Juha Salonen

Toiminnantarkastajat: Pentti Suvanto ja Kari Kivisaari, varalla Jorma Kivimaa ja Aija Tahvanainen.

.
5. Edustajat liiton ja piirin hallinnossa

                     

Yhdistyksen jäsen Anneli Taina toimii Senioriliiton puheenjohtajana.


Kansallisen senioriliiton liittovaltuuston jäsenenä toimii Hilkka Kallio ja     varajäsenenä Marja Kujansuu.


Pirkanmaan kansallinen senioripiiri ry:n hallituksen jäsenenä on Ilona Saarinen. Kari Kivisaari ja Pentti Suvanto toimivat piirin toiminnantarkastajina.


Osallistuminen liiton ja piirin toimintaan


Yhdistyksen pj. Hilkka Kallion on osallistunut kahteen liittovaltuuston kokoukseen 21.02.2022 Teamsinä ja 20.10.2022.


Piirin kevätkokous oli 6.04.2022 Pälkäneellä.

Pirkanmaan Senioripiirin syyskokous pidettiin UKK-instituutilla 30.11.2022. Tampereen kansalliset seniorit ry vastasi syyskokouksen järjestelyistä.


Piirin kirkkopyhä järjestettiin Mänttä-Vilppulassa 25.09.2022.

Yhdistyksemme järjesti piirin keilamestaruuskisat Kaupin keilahallilla 16.11.2022.


Tampereen kansalliset seniorit ry:n jäseniä osallistui liiton ja piirin järjestämiin   koulutustilaisuuksiin.   


6. Talous

 

Yhdistyksen jäsenmaksu oli 30 euroa, mistä liiton osuus on 15 euroa. Yli 90-vuotiailta peritään 17.50 euroa. Syyskokous päätti, että marras- ja joulukuussa liittyneiltä ei peritä kyseisen vuoden jäsenmaksua. Yhdistys sai toiminta-avustusta Tampereen kaupungilta.

Yhdistyksellä on vuokrattuna osoitteessa Kuninkaankatu 13 B toimistotila, joka on ollut avoinna kahtena päivänä viikossa.


7. Tiedotustoiminta

 

Yhdistyksen tiedottajina toimivat Olavi Kopponen ja Tarja Mäkinen. Kohdassa 1.Yleistä, löytyvät tarkemmat tiedot.


8. Yhteistyö

 

Vanhusneuvosto: Tampereen kaupunginhallituksen asettamassa vanhusneuvostossa olivat puheenjohtajana Juha Salonen, jäseninä Marja Civill ja Ilkka Salonen.

Eläkeläisvaltuustossa yhdistystä edustivat Hilkka Kallio, Marja Kujansuu ja Eira Möller.

3-Ely yhteistyöverkostossa ovat toimineet Anne Viitanen pj:nä, Saara Heikkilä ja Kaarina Perälä.

Järjestöedustamossa toimii Juha Salonen.


Elonpolkuja- verkoston yhteyshenkilö on Ilkka Salonen.

Yhteistoimintaelimistä 3-Ely ja kaupungin ylläpitämä Elonpolkuja-verkosto ovat keskittyneet erilaisten tapahtumien järjestämiseen ja tiedottamiseen.


Seurakunnat: Naiskuoro Katajaiset ja mieskuoro Kelot ovat toimineet seurakuntien yhteistyökuoroina jumalanpalveluksissa sekä muissa hengellisissä tilaisuuksissa.


Tampereen kansalliset seniorit ry:n toiminta on palautunut vuonna 2022 normaaliin, aktiiviseen toimintaan. Myös jäsenkunta on aktiivisesti osallistunut kerhojen toimintaan. Yhteistilaisuuksissa on ollut osanottajia vaihtelevasti aiheesta ja luennoitsijasta riippuen.  Piirin ja yhteistoimintaverkostojen kanssa on tehty yhteistyötä. Yhdistys pyrkii toiminnallaan ylläpitämään alueellisia ja kansallisia yhteyksiä.


Tampereella, 17. helmikuuta 2023


Tampereen kansalliset seniorit ry, hallitus

 

 

LIITTEET:

LIITE 1 Kerhotoiminta

LIITE 2 Ansiomerkkien saajat