Muut kerhot

Muut kerhot - ryhmä pitää sisällään ne kerhot, joita ei ole voitu luokitella liikunnan, kuorojen tai tanssin ryhmiin. Nämä kerhot keskittyvät tavalla tai toisella mielen ja aivojen vireyden kehittämiseen.

Kerhoihin voit parhaiten tutustua niiden omilta esittelysivuilta klikkaamalla ao. kerhon nimeä sivupalkissa