Ikälisä-lehti

Lehti on luettavissa sähköisessä muodossa tästä:

Sivun alaosan linkistä voit lukea vanhoja Ikälisiä.

Toivomuksia lehden sisällöstä voit lähettää Raimo Sillanpäälle caput@elisanet.fi

Vuoden 2020 joulun lehteen tarkoitetut jutut lähetettävä 24.11. 2020 mennessä sähköpostiin caput@elisanet.fi

Mainokset alentavat osaltaan tiedottamisen kuluja.

Tyhjät paikat lehdessä ovat mainoksia.