Ikälisä-lehti

Ikälisä-lehti

Yhdistyksemme hallitus päätti keväällä 2013 muuttaa jäsentiedotteensa lehden muotoon, jolloin voidaan julkaista valokuvia toiminnastamme ja sisällyttää myös mainoksia sivuille. Mainokset alentavat osaltaan tiedottamisen kuluja.

Kaikki tiedotteet ovat nyt samojen kansien sisällä, eikä irtolehtiä tarvitse käsitellä.

Näiltä kotisivuilta se on myös luettavissa sähköisessä muodossa.

Toivomuksia lehden sisällöstä voit lähettää Raimo Sillanpäälle caput()elisanet.fi 

Tyhjät paikat lehdessä ovat mainoksia.

Vuoden 2019 syksyn lehteen tarkoitetut jutut lähetettävä 11.8.2019 mennessä ja valmiit ilmoitukset 19.8.2019 mennessä.

 Aineiston täytyy olla Raimo Sillanpään sähköpostissa, caput()elisanet.fi